home | kontakt | pomoc | mapa strony
lima hurtownia papierosow lima lima lima lima
LIMA hurtownia papierosów
lima

Wskazać należy, iż LIMA jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku sieci hurtowni wyrobów tytoniowych. W 1991 roku powstało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LIMA Zbigniew Gałuszka, które prowadziło działalność nieprzerwanie do 2001 roku. Pełnomocnikiem PHU LIMA Zbigniew Gałuszka był Marek Gałuszka, a przedmiotem jej działalności była hurtowa sprzedaż wyrobów tytoniowych i okołotytoniowych. LIMA nie jest co prawda następcą prawnym PHU LIMA Zbigniew Gałuszka, jednakże działalność prowadzona przez spółkę stanowi kontynuację działalności zapoczątkowanej przez Zbigniewa Gałuszkę.

Dnia 18.09.2000 roku zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą LIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny repertorium A nr 9410/2000 sporządzony przez notariusza Władysława Dudusia, Kancelaria Notarialna w Świdnicy). Założycielami Spółki byli: Teresa Gałuszka, Zbigniew Gałuszka i Marek Gałuszka. W dniu 28.09.2000 roku dokonano wpisu do rejestru handlowego B w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem 3000. Następnie Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000126908, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20.09.2002 roku (sygn. WR.IX NS-REJ.KRS/6528/02/787).

Dnia 19.08.2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu, działając na podstawie art. 577 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę o przekształceniu LIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w LIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzegomiu (akt notarialny repertorium A nr 7155/2005 sporządzony przez notariusza Władysława Dudusia, Kancelaria Notarialna w Świdnicy).

Dnia 10.10.2005 roku LIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzegomiu została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000242816 (sygn. WR. IX NS-REJ.KRS/9548/5/651).

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2013

Strone odwiedzilo: 1328585 osób.

COPYRIGHTS LIMA S.A. | AUTOR: PRZEM.NET